Parallelweg 36 suite 1.03
6922 HR Duiven

info@dynngroup.com
+31 (0)85 0160 217

Meer leads en omzet

Ieder bedrijf wil groeien. Meer klanten, meer orders, meer euro’s, meer omzet. Maar conversie optimalisatie is complex, het raakt een hoop verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan: je product of service, je propositie, de markt en concurrenten, de consumenten, je naamsbekendheid en nog veel meer. Welk van deze punten moet je beïnvloeden om daadwerkelijk impact onder aan de streep te zien en groei te realiseren?


Het heeft geen zin om telkens meer bezoekers naar je website te lokken als ze uiteindelijk niet het doel te bereiken dat jij voor ogen hebt. Daarnaast wil je dat bezoekers bereiken wat ze willen bereiken. Dat ze begrijpen wat ze gekocht hebben en er tevreden mee zijn. Pas als de bezoeker zijn of haar doel bereikt heeft, kun jij dat ook.


Conversie optimalisatie is geen activiteit die je “even” naast je huidige werkzaamheden doet. Het is een serieus en fulltime onderdeel van je online marketing activiteiten. In de jarenlange ervaring die wij hebben opgedaan bij veel verschillende bedrijven in verschillende branches zien we een groot verschil in resultaat tussen bedrijven die “het erbij doen” en bedrijven die een toegewijd CRO team hebben.

Laptop met daarop de website zichtbaar van NTFS Fietssport

Wat is onze werkwijze?

Vanuit hypotheses naar experimenteren en van leren naar itereren. Klinkt mooi, maar wat doen we dan precies? Samen met onze opdrachtgevers kijken wij vanuit data en psychologie naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversie te optimaliseren.

CRO Scan

Om een goed beeld te krijgen van de maturity binnen een organisatie doen we een CRO scan. Dit onderzoek richt zich op strategie & cultuur, scope, team, expertise, proces en methode en tools. Op basis van de inzichten uit deze scan stellen we een plan van aanpak op om de organisatie te helpen bij het opzetten van een waardevol structureel programma met de juiste kpi’s, capaciteitsbezetting, structuur en samenwerkingsvorm.


Conversie optimalisatie is geen activiteit met een einddatum. Het is een structurele manier van werken die je in staat stelt om datagedreven beslissingen te nemen en zo, in lijn met het gedrag van jouw klanten, te groeien.

Data Tracking

Voordat er begonnen kan worden met conversie optimalisatie voeren we een CRO scan uit en zorgen we ervoor dat de benodigde tools en tracking beschikbaar zijn om correcte metingen uit te lezen.

We maken onder andere gebruik van Heatmaps, Scrollmaps, Clickmaps, pagina surveys en klant recordings. Met deze en vele andere tools en kennis geven we uw organisatie een passend conversie optimalisatie programma.

0-1 testen

Een nulmeting, de 0-1 test is het begin van de conversie optimalisatie nadat alle stappen zijn doorlopen zodat we data kunnen meten.

Het verschil tussen het aantal experimenten dat je maximaal kunt uitvoeren en het aantal experimenten dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd is één van de factoren die het succes bepaalt van het voor jou op maat gemaakte optimalisatie programma. Door de tijd per experiment zo laag mogelijk te houden, kunnen meer experimenten afgerond worden, zullen meer winnende varianten ontdekt worden en verzamel je meer kennis over het gedrag van je bezoekers.

Hoeveel testen we kunnen doen en het succes ervan hangt grotendeels af van waar je op dit moment staat, denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal huidige bezoekers.

AB testen

AB Testen, ook bekend als split testen.

Een AB test is een methode om een website te optimaliseren op basis van conversie ratio waarbij bezoekers ‘’en van twee beschikbare versies van een pagina te zien krijgen. Versie A en versie B tegen elkaar worden vergeleken. Verschillende bezoekers krijgen dus versie A of versie B te zien.

Door de interacties van bezoekers te monteren zoals elementen, video’s, en welke knoppen ze aanklikken en of ze zich bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen we achterhalen welke versie van een pagina in een hogere conversie resulteert.

Multivariate testen

Multivariate testen werkt op dezelfde wijze zoals we een A-B test opzetten.

De Multivariate testen kijken naar meerdere variabelen, en geven een breder inzicht in hoe deze elementen met elkaar interacten. Je kunt hierbij het beste denken aan een meervoud van AB-testen op elkaar gestapeld. Bij een Multivariate test splitten we de hoeveelheid bezoekers over de verschillende versies van het design.

Het doel van deze testen is het meten van de mate van effectiviteit bij het combineren van elementen.

Multi-page funnel testen

Een multi-page (‘meerdere pagina test) test, ook wel ‘funnel’ genoemd.

Een multi page test wijkt af van de AB test waarbij slechts 1 pagina wordt getest op basis van een of meer gewijzigde elementen. Bij een Multi page test worden bezoekers verschillende gebruikers ervaringen voorgeschoteld. Zo kan het zijn dat gebruiker A om eenzelfde proces te doorlopen 3 pagina’s nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken en gebruiker B slechts 1 of 2.

Een multi page tunnel test is interessant om te kijken hoe men interact met de pagina’s op basis van de hoeveelheid informatie zij te zien krijgen.

Dynn werkt we met de SCOOR methode voor maximaal online rendement

Voordat we kunnen starten met het optimaliseren van een website, user interface, pagina, formulier of CTA voeren we een grondig onderzoek uit naar alle technische aspecten voor we gaan optimaliseren. Na het vaststellen dat we de benodigde data kunnen uitlezen voor het stellen van hypotheses gaan we aan de slag. Zo kan het voorkomen dat we eerst een website analyse maken om te kijken of wat u als klant wilt optimaliseren wel het slimste is om op dat moment aan te pakken. Vaak is er onderliggende problematiek, welke eerst opgelost dient te worden.

Dynn werkt we met de SCOOR methode voor maximaal online rendement

Na de strategie fase gaan we een nul meting uitvoeren. De nul meting is een punt in de tijd zodat inzichtelijk is hoe uw systeem, website of bijvoorbeeld een formulier presteert. Door de nul meting vast te stellen weten is cijfermatig in kaart te brengen of de conversie optimalisatie een negatieve of positie uitwerking heeft op het eindresultaat. In deze fase wijzigen we de benodigde code, passen we designs, tekst, en context aan.

Dynn werkt we met de SCOOR methode voor maximaal online rendement

Na het maken van alle assets en code gaan we de test fase in. We zetten de benodigde testen op welke kunnen bestaan uit A-B testen, multi variate testen en of UI / UX flow testen. In principe kan en zou alles getest moeten worden. Een doel van een test kan bijvoorbeeld zijn om de bounce rate van een pagina te verlagen of doorklik percentage te verhogen.

Dynn werkt we met de SCOOR methode voor maximaal online rendement

Het is makkelijk om te denken dat na het optimaliseren van een onderdeel we klaar zijn met de conversie optimalisatie. Niet is minder waar, het is juist van belang om iteratie slagen te blijven maken op het geteste onderdeel of een combinatie van meerdere onderdelen om tot een steeds sterkere variant te komen. Deze iteratie slagen bepalen hoe succesvol het onderdeel uiteindelijk zal zijn.

Dynn werkt we met de SCOOR methode voor maximaal online rendement

Wij zijn transparant. Dat betekent dat jij volledig inzicht in onze gemaakte uren inzake vormgeving, programmeren en analyse zult hebben. Wij zullen het in begrijpelijke taal opschrijven, zodat niet alleen jij, maar ook anderen binnen je organisatie hier iets mee kunnen.

S Strategie C Creatie O Opzetten O Optimaliseren R Rapporteren

Waarom Dynn?

Transparant We zijn transparant en helder in wat we doen.
Sprints We werken in duidelijke sprints, dus geen onverwachte kosten achteraf.
Specialisten We zijn groot genoeg om specialisten op verschillende gebieden in huis te hebben.
Communicatie We zijn klein genoeg om snel te kunnen schakelen en goed contact te onderhouden met klanten.
Up-to-date We zijn altijd bezig met de laatste internet technologieën en creatieve oplossingen.
Discreet We zijn discreet: vergaarde data uit onze marketing of optimalisatie campagnes is niet rechtstreeks te herleiden naar personen.
Duurzaam We zijn duurzaam, denken met je mee en zorgen dat je jouw doelstellingen overtreft.

Samen de mogelijkheden bespreken?

Contact opnemen Of bel +31 (0)85 0160 217